Rice Farm Kano

Unit Price: ₦60,000.00

ROI: 15.00%

Rice Farm Kano

Closed 17 hours ago
Poultry Farm Oyo

Unit Price: ₦67,000.00

ROI: 15.00%

Poultry Farm Oyo

Closed 1 week ago
Oyo Maize Farm

Unit Price: ₦54,500.00

ROI: 15.00%

Oyo Maize Farm

Closed 3 months ago
Kaduna Soya Farm

Unit Price: ₦50,000.00

ROI: 15.00%

Kaduna Soya Farm

Closed 4 months ago
Kano Tomato Farm

Unit Price: ₦50,000.00

ROI: 15.00%

Kano Tomato Farm

Closed 5 months ago
Oyo Poultry Farm

Unit Price: ₦67,720.00

ROI: 15.00%

Oyo Poultry Farm

Closed 6 months ago
Oyo Catfish Farm 2

Unit Price: ₦75,000.00

ROI: 16.50%

Oyo Catfish Farm 2

Closed 8 months ago
Oyo Catfish Farm

Unit Price: ₦75,000.00

ROI: 16.50%

Oyo Catfish Farm

Closed 10 months ago
Pig Farm

Unit Price: ₦65,200.00

ROI: 20.00%

Pig Farm

Closed 1 year ago
Cassava Farm

Unit Price: ₦72,500.00

ROI: 15.50%

Cassava Farm

Closed 1 year ago
Poultry Farm

Unit Price: ₦67,720.00

ROI: 15.00%

Poultry Farm

Closed 1 year ago
Iseyin Pig Farm

Unit Price: ₦65,200.00

ROI: 20.00%

Iseyin Pig Farm

Closed 1 year ago
Iseyin Poultry Farm

Unit Price: ₦60,900.00

ROI: 10.00%

Iseyin Poultry Farm

Closed 1 year ago