Maize Farm Kajola II

Unit Price: ₦54,500.00

ROI: 15.00%

Maize Farm Kajola II

Closed 6 months ago
Catfish Farm III

Unit Price: ₦60,000.00

ROI: 15.00%

Catfish Farm III

Closed 8 months ago
Maize Farm Kajola

Unit Price: ₦54,500.00

ROI: 15.00%

Maize Farm Kajola

Closed 8 months ago
Maize Farm Oyo State

Unit Price: ₦54,500.00

ROI: 15.00%

Maize Farm Oyo State

Closed 9 months ago
Chilli Pepper Farm

Unit Price: ₦45,000.00

ROI: 16.00%

Chilli Pepper Farm

Closed 10 months ago
Rice Farm Kano

Unit Price: ₦60,000.00

ROI: 15.00%

Rice Farm Kano

Closed 11 months ago
Poultry Farm Oyo

Unit Price: ₦67,000.00

ROI: 15.00%

Poultry Farm Oyo

Closed 11 months ago
Oyo Maize Farm

Unit Price: ₦54,500.00

ROI: 15.00%

Oyo Maize Farm

Closed 1 year ago
Kaduna Soya Farm

Unit Price: ₦50,000.00

ROI: 15.00%

Kaduna Soya Farm

Closed 1 year ago
Kano Tomato Farm

Unit Price: ₦50,000.00

ROI: 15.00%

Kano Tomato Farm

Closed 1 year ago
Oyo Poultry Farm

Unit Price: ₦67,720.00

ROI: 15.00%

Oyo Poultry Farm

Closed 1 year ago
Oyo Catfish Farm 2

Unit Price: ₦75,000.00

ROI: 16.50%

Oyo Catfish Farm 2

Closed 1 year ago
Oyo Catfish Farm

Unit Price: ₦75,000.00

ROI: 16.50%

Oyo Catfish Farm

Closed 1 year ago
Pig Farm

Unit Price: ₦65,200.00

ROI: 20.00%

Pig Farm

Closed 1 year ago
Cassava Farm

Unit Price: ₦72,500.00

ROI: 15.50%

Cassava Farm

Closed 1 year ago